Mübarek Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler


Mübarek Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler

Regaip Kandili duaları gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. 2023 yılı 26 Ocak gecesi mübarek kandil gecelerinden biri olan Regaip Kandili’dir. Bu geceyi ibadetle ağırlamak isteyenler Müslümanlar için yapılması gereken bazı ibadetler ve Regaip Kandili duası da bulunur.

REGAİP KANDİLİ GECESİNDE OKUNACAK DUALAR VE SÜRELER

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

Ey Bizleri Varlığa Sonen Var Olmadaki Sonsuz Zevkimizi Gönüllerimize Duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz’e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin cephesini el uzatmaya yalvarıyoruz:

YA İLAHEL-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs’ati genelindeki kapısına güvenilen, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, emanetlerimizin bir kısmını beyan eder. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona sahip olduğumuz hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyurun; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyurun.

Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllarda var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Gelecek engeleler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, isteğe bağlı fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, inançî mülahazalara dayalı . Sen içindekileri çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allah’ım (peygamberimiz) Hz. Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle)

Ya Rabbi! Acıdan, üzüntüden, tasadan, kederden,

Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin şeyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla birlikte kalkanların kalplerini yumuşatmak

Murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşatıyor ve sinelerini daim bir sevgiyle dolduruyor!

Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiklerin ve başlangıçta oldukların güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Sen bilgisayarlarımız aşan istidat ve yetenekler ver ve lütfedeceğin bu yetenekleri senin rızan yolunda kullanmayı nasip eyle ya Rabbi!

Sen çevrelerindeki peygamberleri donattığın sıfatları lütfet lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahür oluşturması yapmayalım ve hep gören sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdani ağırlık lütfet

Kalplerimize inşirah bahşet

Bizleri muhafaza şuura sahip kullarından kıl

Ve resimlerimiz muttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allah’ım

Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını giderir

Bize ve cihaza birlik ve dirlik ver

Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibiyle..

Kalplerimizi birbirine bağlar ve ısıtır.

Bizleri sevdir

Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi

Bizlerle beraber ihlas-ı yoklama muvaffak kıl ya Rabbi!

REGAİP KANDİLİ GECESİNDE OKUNACAK DUA

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerinden pâk ve yücedir.”

Seçilmiş baş yatarken otururken yetmiş kere

Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, aldığımın bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

Tekrar secde edip yine yetmiş kere

İstiğfar duası

İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur’an-ı Kerim’de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir (Âl-i İmrân, 3/135). Kaynaklarda bulunan içerikleri “istiğfar” anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Hz. Peygamberin (sas) “Seyyidü’l-istiğfâr” (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:

(Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği ihtimalle Senin ahdin ve va’din yanında bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim) Beni bağışla; çünkü Senden başka hiç kimsenin günahlarını bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2). Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır.

Regaip Kandili’ni dua ederek geçirmek isteyenler için ayrıca okuyacak sure ve dualar toplantısı:

“Bi’smi’llâhi’rrahmâni’rrahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l-kur’ân.”

Duasının Türkçe meali şöyledir:

“Rahman ve rahim Allâh’ın adıyla. Allâh’ım! Bizlere Receb ayını Şa’ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan’a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur’ân’ı bize kolaylaştır.”

“Sübhâna’llâhi’l- hayyil- kayyûm.”

Türkçe anlamı şöyledir:

“Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh’ım! Yarattıklarının her işinde hakim ve kâim olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.”

“Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed.”

Türkçe anlamı ise şöyledir:

“Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbin Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.”

“Sübhâna’llâhi’l-gafûri’r-rahîm.”

Türkçe anlamı:

“Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.”

EY KAİNATIN SULTANI!

Dua edenlere cevap veren sen, Istırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, Devrilenleri yükselten doğrultan sen, Çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp şifa veren de sensin! Verdiklerinin vereceklerinin referansı; diliyor ve diliyoruz, bize yakınlığını duyuruyor ve benliğimizde sana karşı yaklaşma heyecanları uyar ya Rabbi!

ALLAHIM!

Elimizden tut, dostlarının bakış açısın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızın gelişinin ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle ve eşiğine baş koyduğu kapı şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur ya Rabbi!

Regaip Kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır, saat kaçta, hangi dualar okunur?  Diyanet'e göre Regaip Kandili namazının kılınışı 2023

Regaip Kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır, saat kaçta, hangi dualar okunur? Diyanet’e göre Regaip Kandili namazının kılınışı 2023

Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler neler?  Regaib Kandili ile ilgili hadisler!

Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler neler? Regaib Kandili ile ilgili hadisler!Kaynak : https://www.cnnturk.com/turkiye/mubarek-regaip-kandili-gecesinde-okunacak-dualar-ve-sureler

Yorum yapın