2017 AB AMR Eylem Planının Geleceğe Yönelik Analizi Üzerine Çalışma


Antimikrobiyal Direnç’e (AMR) Karşı 2017 Avrupa Tek Sağlık Eylem Planı’nın bu ön sonuç değerlendirmesi ve geleceğe dönük çalışması, AB AMR Eylem Planını geleceğe uygun hale getirebilecek iyileştirmeleri bilgilendirmek için öncelikleri belirlemektedir.

Çalışma, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre dahil olmak üzere AMR’nin Tek Sağlık boyutlarındaki gelişmelerin gelecekte etkili olmaya devam edeceğini buldu. AB AMR Eylem Planı hedefleri ilgili ve tutarlı olmaya devam ediyor, ancak Eylem Planının yeterince ele almadığı veya ele alacak donanıma sahip olmadığı sorunlar var.

AB AMR Eylem Planı faaliyetleri büyük ölçüde hedeflerine ulaşmış ve Eylem Planının üç ayağının her biri kapsamında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, Eylem Planının kendisinin tasarımı ve Tek Sağlık yaklaşımıyla ilgili boşluklar ve sınırlamalar belirlendi, örneğin, ülkeler arasındaki farklılıklar; ülkeler arası koordinasyon ve işbirliği; AMR ve diğer dış etkenlerle ilgili mevcut bilgiler.

AB AMR Eylem Planını şimdi ve gelecekte güçlendirecek dört alan belirlendi: tamamen entegre bir Tek Sağlık yaklaşımı elde etmek; bilgi çevirisi ve yenilik; ülkeler arası farklılıkların ele alınması; ve insanların hareketine ve iklim değişikliğine yanıt vermek. Bir takım öneriler sunulmuştur.

Bu rapor, RAND Corporation Harici yayın serisinin bir parçasıdır. Birçok RAND çalışması, hakemli bilimsel dergilerde, ticari kitaplarda bölümler olarak veya diğer kuruluşlar tarafından yayınlanan belgeler olarak yayınlanır.

RAND Corporation, araştırma ve analiz yoluyla politika ve karar verme sürecini iyileştirmeye yardımcı olan, kar amacı gütmeyen bir kurumdur. RAND’ın yayınları, araştırma müşterilerinin ve sponsorlarının görüşlerini yansıtmayabilir.Kaynak : https://www.rand.org/pubs/external_publications/EP69126.html

Yorum yapın